THE CORE GROUP

SHRI SHAILESHBHAI SHAH

Founder & Chairman Emeritus

SMT. JYOTSNABEN SHAH

Mentor & Principal Advisor

Dr. SHREYA H SHAH

Managing Trustee

Dr. JIGAR PATEL

Managing Director

SHRI KAUSHAL KOTHARI

Director – Legal